Investiční strategie pro třetí tisíciletí - 3. rozšířené vydání

Pavel Kohout

Kniha poskytuje čtenáři čtivou formou základní praktické informace o investičním managementu, moderní teorii portfolia, o chování různých typů cenných papírů (akcií, dluhopisů, fondů, ale též nemovitostí), o makroekonomických a politických souvislostech a o psychologii investování. Publikace obsahuje stručné vysvětlení základních principů moderní investiční teorie, přičemž nevyžaduje ze strany čtenáře znalost ekonomie nebo matematiky. Teoretické zásady jsou ilustrovány řadou příkladů a stručně shrnuty ve formě konkrétních doporučení. Třetí rozšířené vydání věnuje pozornost neefektivním trhům, včetně modelu bubliny "technologických" akcií na přelomu tisíciletí a modelu davovému chování investorů. Závěrem se kniha soustřeďuje na možné důsledky budoucího přijetí společné měny euro pro českého investora. Kniha je určena laikům, kteří mají zájem o správu svých úspor, ale i profesionálům - finančním a pojišťovacím poradcům, pracovníkům bank a investičních společností.

15×21 cm | 276 stran | 80-247-0560-5- | Katalog. č.: 4415, Grada Publishing


Peníze, výnosy a rizika

Pavel Kohout, Martin Hlušek
The image “http://www.ekopress.cz/anot/anot_obr/pevyri.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Druhé rozšířené vydání úspěšného titulu. Autoři ve své knize seznamují s různými typy investičních rizik a způsoby, jak se těmto rizikům účinně vyhýbat anebo jak je alespoň mít pod kontrolou. Profesionální investor zde nalezne řadu dosud nepublikovaných informací, ostatním čtenářům příručka poskytne bližší představu o práci profesionálů (včetně upozornění na chyby, kterým se ani oni nevyhnou). Hlavní důraz je kladen na srozumitelné objasnění některých teoretických principů moderních financí a jejich využití v praxi. Příručka je doplněna řadou praktických příkladů, včetně těch odstrašujících.

Z obsahu:

214 stran B5, vázané, ISBN 80-86119-48-3, vyšlo 1/02, Kč 365,-, Ekopress


OBJEDNAT